Tre U18 DM-klubber: Vent med nye årgange til sommeren 2015

3
777
Hillerød og Vildbjergs U18 DM-hold i en kamp i efteråret 2013. Arkivfoto: John Jessen Hansen
Hillerød og Vildbjergs U18 DM-hold i en kamp i efteråret 2013. Arkivfoto: John Jessen Hansen
Hillerød og Vildbjergs U18 DM-hold i en kamp i efteråret 2013. Arkivfoto: John Jessen Hansen

Hillerød GI Damer, Næsby Boldklub og Vildbjerg SF, der alle har hold i landets bedste U18-række, har i fællesskab skrevet denne kommentar til planerne om at erstatte de nuværende U18-årgange med U17- og U19-årgange allerede fra sommeren 2014:

Efter at have læst artikel i Fodbold For Piger kan vi se at DBU’s tanker om at indføre U15-U17-U19 er begyndt at løbe meget stærkt. Jylland og Fyn er besluttet, dernæst Sjælland. Vi vil gerne bede alle om lige at tage en dyb indånding – inden vi i al hast tager en stor risiko på pigefodboldens vegne.

 Vi er alvorligt bekymrede på pigefodboldens vegne.

 U19

 Med forslaget er der udsigt til at den nuværende U18DM ændres til U17DM samt en U19 række, hvis også DBU´s Elitedel vælger at følge strukturen. Men U19 kan kun blive en række med ulige deltagere. Med den nuværende U18 DM har vi en 3-årig elite fodbolduddannelse til landets dygtigste ungdomsspillere. Med en landsdækkende U17DM har vi en 2-årig. I forslaget er planerne omkring hvordan en U19 skal skrues sammen ikke defineret, men blot løse hensigtserklæringer – et klart udtryk for usikkerhed om hvad denne årgang egentlig skal bruges til, endsige dens berettigelse. Som vi ser det, er det eneste der kan tale for U17 og U19, hvis begge årgange bliver elitære landsdækkende ligaer på lige fod. Det medfører at overgangen til seniorspiller skal flyttes fra det år spillerne fylder 18 til det år de fylder 19. Det tror vi dog ikke at 3F-klubberne har med i deres forestillinger om deres udbytte af det nye tiltag. Konsekvensen af en U19 række kan derfor i praksis kun blive, at overgangen til seniorspiller de facto kommer til at blive rykket til det år spillerne fylder 17. Hvis der er klubber der melder hold til U19 bliver det hverken elite eller subelite.

Hvordan kan vi motivere spillere, trænere mv. til at gå fra en krævende U 17 DM Liga til en U 19 på lavere niveau for igen at skulle løfte sig til Dame Senior?  DM Ligaen bør være det sidste skud på stammen inden Senior.

Ekstra årgang

Der klemmes en ekstra årgang ind, som de samme (for få) spillere skal fordeles på. En ændring af årgangsstrukturen kommer ikke til at ændre på klubbernes øjeblikkelige medlemstal i de implicerede aldersgrupper – de samme spillere skal bredes ud over en ekstra årgang. Er der lavet en analyse af hvordan de forskellige klubber kan tænkes at agere alt efter hvor mange spillere de har på disse årgange? Er der en analyse af hvor mange klubber der reelt har medlemmer til at stille U15, U17, U19 og senior på henholdsvis elite og breddeniveau?

Før vi eksperimenterer med den gode udvikling, der har været i dansk kvindefodbold bør der foreligge en grundig analyse, som en beslutning kan være forankret i, så vi undgår at tage chancer på pigernes vegne som det skete med DBU Sjællands U16. Det er ikke tilfredsstillende, at en så grundlæggende beslutning sker på grundlag af holdninger, vurderinger og formodninger. Vi opfordrer derfor til at DBU tager en dyb indånding og ser et år længere frem, så det kan gennemarbejdes – tag snak med klubberne om perspektiverne og lav en analyse af medlemstallene.

Når breddeklubber står over for at skulle prioritere en årgang fra pga. for få spillere, er det ikke svært at regne ud, at de sorterer U19 fra. Igen medfører det et skred i retning af at ungdomsspillere de facto bliver senior et år tidligere end for nuværende.

 Økonomi

En ekstra årgang medfører nye udgifter til klubberne som i forvejen er hårdt trængte på økonomien. Der kommer ikke flere penge i kassen fra flere medlemmer, så det er de samme budgetter der skal strækkes over ekstra træner- og holdudgifter samt rejseudgifter.

Varselsperiode

Ændringen på Sjælland fra U15 til U16 for et par år siden skete på samme måde som det er tænkt nu, med 4-5 måneders varsel. Erfaringerne derfra er rod i trænerkontrakter, spillere der bliver utrygge og ikke kan nå at indstille sig mentalt og deraf følgende frafald. Til den slags fundamentale ændringer bør der være mindst 12 måneders varsel for at de kan forankres og forberedes ordentligt.

Klubberne gør mere og mere ud af at langtidsplanlægge, der fortjener spiller- og talentudviklingen. Ændringer i strukturer med kort varsel ødelægger denne struktur. Der er i kvindefodbolden ønske om at arbejde med forretningsplaner og strukturer, der rækker flere år frem. Derfor skal klubberne også have mulighed for at agere i en struktur, der rækker med end 5 måneder frem.

Tiltaget med U15-U17-U19 er primært for at styrke en dansk pige & kvindeelitefodbold i udvikling. Det kan derfor undre os, at man ønsker at gennemføre en årgangsopdeling med U15-U17-U19 på et spinkelt grundlag og risikere at satse alt der er bygget op gennem de seneste år. Tiden er ikke til at tage chancer på alle danske fodboldpigers vegne – tiden er til at undersøge tingene grundigt før en så vigtig beslutning.

Vi vil derfor opfordre til at, implementering af en eventuel ny årgangsinddeling på både Elite- og Breddedel udsættes til efter sommer 2015

  • At der arbejdes på at årgangsinddelingerne ensrettes på landsplan, der primært er relevant for Eliteklubberne
  • Der gennemføres analyse af klubbernes medlemstal
  • Der etableres tæt dialog med klubberne det kunne være en høringsgruppe bestående af en række klubber der repræsenterer elite, subelite og bredde

 Der er været en dialog med flere U 18 DM liga klubber udover nedenstående. Vi opfordrer disse til bidrage til debatten.

Venlig hilsen

Hillerød GI Damer, Næsby Boldklub, Vildbjerg SF

3 COMMENTS

  1. Jeg er 100 % enig, det vil være rigtig skidt for kvindefodbold at indføre det allerede fra sommer. Kan godt undre mig over, at langt de fleste DM klubber er imod forslaget, og alligevel ser det ud som om det bliver vedtaget, dette har jeg svært ved at se logikken i.

  2. Helt enig…tilsidesættelse af breddeklubber jfr. Medlemsantal…vi er hverken helt elite eller bredde, men havde planlagt tur til reycup Island med vores årgang 99/00… Forberedelsestur til efterår 2014…tror på vi taber en del spillere årgang 99…så vores u14 mester 1 sbu skal nu trække hele læsset de næste mange år.
    JA NFC U 14 piger