DBU: Krav til U18 DM-licens er kendt af alle klubber

0
2259

DBU har fået massiv kritik for sin beslutning om at reducere antallet af klubber i U18 DM-ligaen fra 13 til 11 i næste sæson. Det harmonerer slet ikke med DBUs erklærede målsætning om at ville styrke kvindefodbolden, mener kritikkerne. Her svarer Mette Bach Kjær fra DBUs bestyrelse på kritikken:

Af Steen Trolle

De seks klubber, som fik afslag på U18 DM-licens, kunne ikke leve op til de minimumskrav, som er en betingelse for at få licens. Det siger Mette Bach Kjær, formand for DBUs kvindeelite-udvalg og medlem af DBUs bestyrelse, til FODBOLD FOR PIGER.

I sidste uge fik seks ud af 17 ansøgere afslag på licens til næste sæsons U18 DM-liga. Den beslutning, som er truffet af kvindeeliteudvalget, har udløst massiv kritik fra flere af de klubber, der har fået afslag, blandt andet Skovbakken, Hillerød og Greve.

Kritikken lyder bl.a. på, at DBU med sine mange afslag svækker mulighederne for piger, der vil spille elitefodbold. Det kritiseres også, at repræsentanter fra to af de konkurrerende ligaklubber er med i det udvalg, der træffer beslutningen, og flere af ansøgerklubberne kritiserer, at de har mistet spillere til større klubber, fordi spillerne er blevet rådgivet til at skifte af DBUs landstrænere. En form for rådgivning, der direkte modarbejder klubbernes forsøg på at blive U18 DM-klar.

Hvad siger DBU til denne kritik? FODBOLD FOR PIGER har samlet kritikken i en række spørgsmål, som her besvares af Mette Bach Kjær:

Beslutningen om at reducere antallet af ligaklubber kritiseres for at modarbejde DBUs højt proklamerede målsætning om at ville udvikle pige-og kvindefodbolden i Danmark. Synspunktet er, at man ved at reducere antallet af klubber fra 13 til 11 svækker mulighederne for kvindeelitefodbolden i Danmark. Hvad er jeres kommentar til dette?

”Der ligger en række krav til grund for tildelingen af licens, som er kendt, åbne og ens for alle. Det drejer sig dels om nogle formelle krav som f.eks. uddannelsesniveau på træner og antal træninger pr. per uge og dels om nogle sportslige krav som f.eks. spillergrundlaget, herunder antallet af spillere under U18, og spillere som optræder i DBU-sammenhæng, samt en vurdering af det elitære niveau i klubben.

Disse krav skal ses i sammenhæng, og som et hele. Alle 17 ansøgerklubber opfylder jo en større eller mindre del af disse krav. Nogle af kravene er relativt nemme at vurdere – eksempelvis uddannelsesniveauet på trænerne – mens andre er mere subjektive – herunder de sportslige krav. Derfor bruger vi vores landstrænere, som vi mener er de dygtigste på området, til at vurdere vores sportslige krav.

Den samlede vurdering har været, at de seks klubber, der ikke har modtaget licens i år, ikke har opfyldt de nødvendige minimumskrav (formelle og/eller sportslige). At tildele klubberne en uberettiget licens sikrer ikke en udvikling af kvindefodbolden eller højner niveauet i vores 3F klubber. Tværtimod. Minimumskravene er med til at sikre, at klubberne kan give pigerne træning på et højt niveau og sørge for at sikre dem en fodboldoplevelse, der gerne skulle fastholde dem i elitefodbolden mange år frem.

Jeg anerkender, at man kan være uenig i denne vurdering, men efter vores opfattelse bliver den taget af nogle af de dygtigste og mest indsigtsfulde fagfolk, som arbejder med kvindefodbold, som dermed giver den bedst mulige vurdering”.

Skovbakken, her i en U17 DM-kamp mod BSF i 2015, er en af de klubber, som i næste sæson mister licens til U18 DM. Arkivfoto

Bidrager I ikke med denne beslutning til at kvindeelitefodbolden koncentreres på færre klubber/byer, hvilket giver sværere betingelser for talentfulde fodboldpiger?

”Vi synes ikke, at det er fair at nedskrive kravene, blot for at fastholde et specifikt antal klubber i U18 DM. Ud af de 17 ansøgere til licensen, har 11 klubber jo rent faktisk formået at opfylde minimumskravene og de klubber kan tilbyde både intensiv og udviklende træning for talenter. Det er jeg sikker på, at pigerne vil være villige til at rejse for at være sikret.

Sammen med licensadministrationen forsøger vi hele tiden at tilpasse og udvikle licensen – til glæde og gavn for talentudviklingen og klubberne. Vores mål er at have så højt et niveau som muligt – så vores landshold klarer sig bedst muligt, så 3F Ligaen bliver så stærk som mulig osv. og i sidste ende til glæde og gavn for udviklingen af pige- og kvindefodbolden. Derfor fastholder vi også løbende at afholde klubbesøg i de seks klubber som ansøgte, men som ikke fik licens, da vi gerne ser, at de fremadrettet vil kunne opfylde kravene og efterfølgende få tildelt licens”.

Blandt de afviste klubber er der kritik af, at repræsentanter for BSF og Brøndby er med til at træffe beslutningen. Synspunktet er at disse konkurrerende klubber er inhabile. Hvad er jeres kommentar til det?

”Helt grundlæggende er fodboldens struktur grundlagt, så det er klubfolk, der er repræsenteret i fodboldens udvalg og arbejdsgrupper. Det gælder både for kvinde- og herrefodbold. Det er klart, at udvalgsmedlemmer skal erklære sig inhabile, såfremt der er forhold, der berører deres klubber direkte. I andre forhold indgår udvalgsmedlemmer naturligvis i beslutningsprocessen, hvilket er en struktur, der er godkendt af DBU’s bestyrelse. Det betyder naturligvis, at klubfolk træffer beslutninger omkring klubfodbold, men det sker efter indstillinger fra specialister og administrationen. Vi forsøger desuden så vidt muligt at sikre os mod inhabilitet ved at licensansøgninger fra øst-rækkerne ikke bliver vurderet af klubfolk i udvalget fra samme landsdel, som ansøgerklubben. Samtidig dækker de syv medlemmer af kvindeeliteudvalget en bred interessesfære, hvilket skal være med til at sikre, at beslutningerne er repræsentative.

Herudover håber jeg, at de fleste anerkender, at de folk, der sidder i kvindeeliteudvalget og som lægger rigtig meget fritid i arbejdet med kvindefodbold, gør det ud fra et oprigtigt ønske om at ville kvindefodbolden det bedste. Det synes jeg, vi nu har bevist igennem en årrække”.

Hillerød og Skovbakken, som her mødes i U18 DM-ligaen i 2014, mister begge deres licens til næste sæsons liga. Arkivfoto: John Jessen Hansen

Hvad er ankemulighederne? Flere udtrykker det synspunkt, at det ikke kan betale sig at anke, for beslutningen er allerede truffet og DBU er ikke til at rokke?

”Ankemulighederne er frie og åbne præcist ligesom til DBU´s andre instanser. Hvis en klub vælger at anke en afgørelse, kan det ske inden 14 dage efter afgørelsen. Anken bliver taget op af et eksternt og uafhængigt appellicensudvalg, som blandt andet består af eksterne jurister”.

Flere af de afviste klubber kritiserer, at de har haft spillere, der er blevet rådgivet af ungdomslandstrænere til at søge til større klubber. På den måde gør DBU det jo ikke lettere for klubberne at opnå det krævede sportslige niveau?

”DBU’s landstrænere sætter spilleren i centrum. Det gælder også hvis vurderingen er at spilleren er klar til flere og større udfordringer, for at fastholde og fortsætte udviklingen for den enkelte spiller. Det at blive matchet og træne på et højere niveau, hvilket kan ske på mange måder. Det er jo ærlig udviklingsrådgivning.

Jeg oplever at mange piger har ambitioner, nøjagtig som drengene, og gerne vil træne og spille på så højt et niveau som muligt,” siger Mette Bach Kjær.

FAKTA

Disse klubber har fået licens til U18 DM Ligaen i 2017-2018

 • Ballerup-Skovlunde Fodbold
 • Brøndby IF
 • B93
 • Fortuna Hjørring
 • IF Lyseng
 • Kolding Q
 • Team Viborg
 • Team Odense Q
 • Varde IF
 • Vildbjerg SF
 • AaB