Vejgaards kvinder har fundet opskriften

0
834

15 nye spillere er kommet til Vejgaard Boldspilklubs kvindeafdeling i løbet af det sidste år. En af forklaringerne er, at spillerne selv er blevet involveret i driften af kvindeafdelingen. Klubben har sendt os dette indlæg:

I Vejgaard Boldspilklubs kvindeafdeling er tingene skruet meget anderledes sammen, end de er i andre klubber. Her drives afdelingen, der består af et Jyllandsseriehold og et Serie 2-hold, nemlig ikke af gamle mænd, der vil tage en tørn for klubben, men derimod af spillerne selv.

Da kvindernes 1. hold, der dengang spillede i Kvindeserien, fik ny træner i foråret 2016, havde man ligesom i de fleste andre klubber en dameformand, der stod for afdelingens daglige drift – og det var praktisk talt dén arbejdskraft damerne havde. Den nye træner, Jan Madsen, havde dog en idé til, hvordan man kunne give afdelingen nyt liv og få inddraget alle de friske spillere. Han introducerede idéen om, at der skulle skabes 6 forskellige udvalg i afdelingen, der hver især varetog nogle vigtige opgaver. Udvalgene var følgende:

1.    Kvindeseniorudvalget: Hjælper kvindeformanden med at have overblik over afdelingen og taler spillernes sag
2.    Sponsor/PR-udvalget: Skaffer sponsorer, styrer Facebookside og Instagram
3.    Social- og strukturudvalget: Arrangerer sociale arrangementer (fester, fællesspisninger m.m.) og sørger for, at der er struktur i arrangementer på tværs af afdelingerne
4.    Økonomiudvalget: Styrer bødekasse og afdelingens interne økonomi (kørselspenge m.m.)
5.    Kampudvalget: Sørger for, at der er god stemning til kampe (musik, kampprogrammer, konkurrencer på facebook m.m.)
6.    Arrangementudvalget: Leder og fordeler til forskellige arrangementer, som dameafdelingen hjælper til (cups, koncerter m.m.)

Afdelingen har nu praktiseret udvalgene i godt et år, og der er rivende udvikling hos Vejgaards kvinder. I denne sæson har de fået tilgang af hele 15 nye spillere, og der er bl.a. blevet arrangeret pigestafet for alle klubbens damer og piger af Sponsor/PR-udvalget.

I efteråret 2016 gik der hverken værre eller bedre, da kvindeformanden måtte sige fra pga. arbejde, og Kvindeseniorudvalget blev forfremmet til at skulle varetage kvindeformandens opgaver. Udvalget agerer nu kvindeformand for afdelingen. Kvindeseniorudvalget fortæller, at disse udvalg har været med til at skabe en helt ny fortælling om, hvordan man kan drive en afdeling, og at denne formel måske kan være måden hvorpå man løser manglen på frivillige hænder rundt omkring i landets klubber.