Gode erfaringer med coaching i HB Køge Pigefodbold

0
1316

Coachingforløb for pigespillere fremmer udvikling af den enkelte spiller både som pige i et talentudviklingsmiljø men også som menneske

Af HB Køge Pigefodbold (Søren Østergård)

KLUBNYT

At give spillerne ejerskab til egen udvikling – gode erfaringer med coaching i HB Køge Pigefodbold

HB Køge pigefodbold igangsatte i foråret et coachingforløb for spillere i U14-truppen. Forløbet blev oprindeligt udviklet for at hjælpe klubbens spillere på DBU’s U14 talentcenter, men da projektet så meget lovende ud på tegnebrættet, blev endnu en gruppe af klubbens U14-spillere tilbudt at deltage. Søren Østergaard, leder af styregruppen i HB Køge pigefodbold fortæller: ”Vi vil gerne gøre tingene lidt anderledes i HB Køge pigefodbold og går gerne nye veje for at skabe et stærkt talentudviklingsmiljø. Coachingforløbet er et projekt, som vi har søsat for at undersøge, hvor langt vi kan flytte spillerne mentalt ved at skabe et fokuseret mental træningsforløb ved siden af træningen på banen.”

Inden projektet blev udviklet, opstillede den sportslige ledelse nogle målsætninger: ”Det er vigtigt for os, at vi måler på det talentudviklingsarbejde, som vi laver”, siger Søren Østergård. ”Derfor opstillede vi fem ”bløde” målsætninger, som efterfølgende kunne evalueres:  

 • Spillerne skal blive markant bedre til at reflektere over egen udvikling.
 • Spillerne skal blive dygtigere til at se muligheder i stedet for begrænsninger.
 • Spillerne skal blive dygtigere til at turde være deres bedste jeg.
 • Spillerne skal blive dygtigere til at tage ansvar for egen udvikling.
 • Spillerne skal blive bedre til at toppræstere.”

Et nyt læringsrum

Konceptet og selve coachingforløbet er udviklet af Thomas Bo Nielsen, som udover at være konsulent for HB Køge pigefodbold også har trænet U14-spillerne 1 gang ugentligt: ”Vi har stræbt efter at skabe et nyt læringsrum for spillerne, hvor præstation, læring og trivsel er i bedre balance”, fortæller Thomas, og fortsætter: ”Vi vil gerne udvikle spillerne, så de toppræsterer til træning og i kamp og lære dem, hvad de selv kan gøre for at udfolde deres fulde potentiale. Derfor har vi bygget forløbet op om tre hovedtemaer:

 •  at øge spillernes bevidsthed om, hvad det kræver at træne og spille på højeste niveau
 •  at spillerne skal have tillid til egne evner
 • at spillerne skal tage 100 % ejerskab over deres udvikling.”

Spillerne har i 4 coachingsessioner, hver på 3 timer, arbejdet med forskellige temaer og værktøjer. ”Selve forløbet har været en blanding af undervisning, coaching, øvelser og selvtræning i form af ”lektier”. Vi har bl.a. talt om den indre censor, om mentale barrierer, om den positive indre dialog, om medgang og modgang, life skills og om at skifte fokus fra fejl til succeser”, fortæller Thomas. ”Spillerne har øvet sig i:

 • at ”tæmme” deres indre censor
 • at visualisere og arbejde med stjernestunder
 • at lave en mental game plan
 • at udarbejde SMART mål og delmål
 • at lave handlingsplaner og
 • at arbejde med GROW coaching modellen.”

Ro til at udvikle sig som spiller og menneske

Den foreløbige konklusion fra både Søren Østergård og Thomas Bo Nielsen er klar. ”Spillerne har lært en masse, og de har hver især haft positive oplevelser med at bruge værktøjerne. Vi glæder os begge til at følge spillerne resten af året, men det er helt klart for tidligt at konkludere endeligt. Vi er helt bevidste om, at det ikke er nok bare at afholde et kursus. Den store udfordring bliver at sikre, at spillerne benytter det, som de har lært, og at det bliver en integreret del af deres hverdag”, siger Søren Østergård. ”Men vi ved allerede nu, at når spillerne benytter værktøjerne, så får det pludseligt også positive konsekvenser ud over fodbolden – f.eks. i skolen og i forhold til det at være pige og skulle håndtere at være en del af en kultur, hvor det perfekte er blevet det normale.”

”En anden vigtig læring fra forløbet er, hvordan spillerne opfatter og præsterer i de forskellige træningsmiljøer, som de bevæger sig i”, siger Thomas Bo Nielsen. ”Og det får betydning for det træningsmiljø HB Køge Pigefodbold vil fokusere på at skabe i fremtiden”, fortæller Thomas. ”Vi vil gerne give spillerne ro til at udvikle sig. Vi vil gerne give dem mulighed for at vokse som spillere og mennesker i et miljø, hvor de lærer, hvordan de kan udvikle og støtte sig selv og hinanden – samtidigt med at de lærer at toppræstere. Som klubber og trænere skal vi passe på med altid kun at fokusere på den stærkeste start 11’er i ungdomsfodbolden. Risikoen er, at vi ”taber” talentfulde spillere og kommer til at talentafvikle i stedet for at talentudvikle. Hvis dansk kvinde- og pigefodbold skal nå helt til tops, så SKAL vi blive dygtigere til at skabe en bredere elite i klubberne. Spillere, som ikke lige har attituden eller troen på sig selv lige nu, er ikke nødvendigvis mindre talenter end dem, der er i start 11’eren, eller dem som bliver udtaget til DBU’s talentcentre og ungdomslandshold – de er måske lige så store talenter, som bare ikke er så langt fremme i deres udvikling og derfor skal have ro og tillid for at folde talentet ud. Vi tror på, at et forløb, som det spillerne her har været igennem, kan være med til at udvikle flere talenter til elitespillere på den lange bane. Derfor bliver det også rigtigt interessant at bære konceptet videre ud på træningsbanen og fortsætte pigernes udvikling efter sommerferien”, slutter Thomas.