HB Køge Pigefodbold bruger de samme penge 2 gange

0
3377

I HB Køge Pigefodbold forsøger de at bruge de samme penge to gange  – og det er med til at styrke den lokale talentudvikling

Af HB Køge Pigefodbold (Søren Østergaard)

Klubnyt

I overgangen fra Folkeskolen til ungdomsuddannelserne ”mister” pigerne mellem 15 og 20 timer af deres frie tid. De får flere lektier, flere afleveringer, længere transporttid, mere erhvervsarbejde og flere fester, og tid er den afgørende årsag til at mange dygtige piger vælger fodbolden fra.

Søren Østergaard, der er sportslig koordinator i HB Køge Pigefodbold, trækker på sin faglige ballast, når han skal forklare det setup, man har valgt omkring seniorfodbolden i klubben.

Søren er til daglig leder af ”Center for Ungdomsstudier”, og sammen med sine kollegaer har han stået i spidsen for forsknings- og udviklingsprojektet ”Gode idrætsmiljøer for piger”.

Vi har fulgt 750 piger i overgangen fra folkeskolen til gymnasiet, og den ret store procentdel af piger, der vælger at stoppe med at dyrke organiseret idræt, når de begynder på en ungdomsuddannelse, angiver stort set alle sammen tid som begrundelse for deres fravalg af idrætten.

I HB Køge Pigefodbold har vi arbejdet med, hvordan vi kan hjælpe pigerne med at minimere deres ”tidstab”, således at de stadig har tid til at spille fodbold på et seriøst niveau. Vi har ikke den store indflydelse på antallet af lektier, afleveringer og transporttid, så der, hvor vi oplever, at vi kan hjælpe spillerne, er med at finde fritidsarbejde, der kan kombineres med det at spille fodbold.

Andelen der har fritidsarbejde stiger fra 1/3 i 9. kl. til 2/3 af pigerne i 1. g, for det koster bare ”kassen” at gå på en ungdomsuddannelse, og som 16-17-18-årig bliver det bare i længden trættende at skulle hive penge ud af sine forældre, hvis man også skal stå til regnskab for, hvad man bruger pengene til.

Denne viden kombineret med en erfaring af, at det ikke altid er helt nemt at finde dygtige trænere til vores pigehold i såvel HB Køge Pigefodbold som i vore moderklubber, fik os på ideen med at benytte vore seniorspillere som trænere på vores børneakademi, som assistenttrænere på vore egne ungdomshold og som kompetencetrænere i moderklubberne.

Man kan måske udtrykke det på den måde, at vi løser et problem – kvalitetssikring i træning af børne og ungdomshold – med et andet problem – seniorspillerne har svært ved at kombinere fritidsarbejdet i Fakta med fodbold – og reelt er det bare de samme penge som vi bruger ”to gange”, slutter Søren Østergaard.

Skal vi bruge penge på en” dyr” 1. holdstræner, eller skal vi bruge pengene på at optimere forholdene for spillerne?

Den overvejelse må de enkelte klubber jo selv gøre, men for os giver det god mening, at vi i en opbygningsfase har valgt at have fokus på at optimere forholdene for spillerne.

Vi er en klub, hvor vi arbejder for lige muligheder for kvinder og mænd, og et skridt i den retning er at optimere på rammerne omkring spillenes fodboldliv og hjælpe dem med at få deres hverdag til at hænge sammen – og for nogen af dem betyder det, at den godtgørelse de får for at træne et hold eller være akademitrænere, at de sammen med SU kan få hverdagen til at hænge sammen

Og så oplever vi også, at det betyder rigtig meget for træningsmiljøet, fordi en stor gruppe af spillerne dermed også har mulighed for at prioritere at træne fire gange om ugen, som vi vurderer er nødvendigt, hvis man gerne vil spille på et højt niveau.

Heldigvis har vi også nogle dygtige trænere med såvel A- som B-licens, der er med på, at vi lige nu har fokus på at optimere rammerne for pigerne. De har alle fuldtidsarbejde og giver udtryk for, at de ikke lider nød men til gengæld oplever at få masser af energi af, at være en del af et projekt, der hele tiden er i udvikling

Jeg har trænet nogle af de piger, som jeg spiller sammen med

En af de spillere, som valgte at kombinere studier, fodbold og studiejob er Simone Skovgaard, der er anfører på seniorholdet. Hun spillede selv som ungdomsspiller i Køge Pige FC og Herfølge, men har også i en årrække været omkring 3F-Ligaholdet i BSF.

Nogle af de piger, som jeg nu spiller sammen med på seniorholdet, er piger, som jeg tidligere selv har trænet på forskellige camps og træningslejre men også i forbindelse med, at jeg på et tidspunkt havde en korsbåndsskade.

Selvfølgelig sætter det lidt gang i tankerne første gang man spiller sammen med piger, som man selv har trænet, men omvendt glæder jeg mig over, at jeg har været med til at påvirke deres fodboldmæssige udvikling.

Simone er aktuelt en del af trænerteamet på HB Køges U14-hold, der spiller i Øst 2.

Det kunne jeg sagtens få til at hænge sammen med min egne træning, mens det ville have været vanskeligere, hvis jeg skulle have været ude og finde et almindeligt job til at supplere min SU under min uddannelse til politibetjent. Nu kunne vi planlægge, så tingene hang sammen, således at jeg gik og i dag går fra at træne U14 og så over til at træne med seniorholdet.

Simone har prøvet det på egen krop

To af dem, der bliver trænet af Simone, er Fiona Helenius og Nour Balkesh, der udover at spille på U14 også er med på DBU’s Talentcenter.

Det er godt at have Simone som træner, fordi hun er dygtig til at forklare tingene på en god måde, og hvis man ikke lige forstår det, så viser hun det bare, siger Nour.

Fiona fortsætter: Og så er det også meget godt at have en pige som træner. Hun forstår os måske nogle gange lidt bedre, og så har hun også på egen krop prøvet, hvad det vil sige at spille på et højt niveau, og dermed kan hun måske også bedre være med til at hjælpe os med at nå vore mål med fodbolden.

Det er ikke kun Simone Skovgaard fra seniorholdet, der fungerer som træner. En gruppe af de andre seniorspillere fungerer som kompetencetrænere i HB Køge Pigefodbolds moderklubber, på klubbens børneakademi og på forskellige camps i løbet af året.

Søren Østergaard fortæller: Vi forsøger at udvikle en fleksibel model, som også tager hensyn til spillernes ”årsrytme”, hvilket vil sige at vi skruer ned for deres trænerfunktion i de perioder, hvor de går til eksamen og skriver SRP, mens de så omvendt træner mere i ferier og i vinterperioden, hvor der ikke er kampe.

Og så arbejder vi lige nu på, at vi også kan få vore seniorspillere med ud og træne på de ti skoler i Køge Kommune, der er en del af projektet ”Flere piger på banen”, hvor ca. 150 piger i 0-2. kl. spiller fodbold i SFOén og frikvartererne.

De er jo nogle af de piger og deres familier, der om nogle år skal ud og se vores seniorhold spille kampe i Køge Idrætspark, og den proces er noget enklere, hvis de kender de spillere, som de skal ud og se spile.

Vi er nødt til at gentænke den måde vi gør tingene på i dansk pige- og kvindefodbold……

Selvom HB Køge Pigefodbold pt. spiller i Sjællandserien, hilser man f.eks. arbejdet omkring ”Den nye Kvindeliga” velkommen, og det samme gælder lokale projekter som Aab, B93, Kolding Q, Roskilde Pigefodbold og ikke mindst FC Nordsjællands satsning på pige- og kvindefodbold.

Søren Østergaard siger: Selvom vi spiller på et helt andet niveau, er det nogle af de projekter, der er med til at udfordre vores tænkning omkring det setup, som vi gerne vil udvikle fremadrettet.

Reelt er der vel ikke sket vildt meget nytænkning inden for pige- og kvindefodbolden i de seneste år. Mange klubber gør de samme ting og opnår de samme resultater – og så er det forfriskende med et projekt som f.eks. FCN, der sætter baren højt og dermed udfordrer alle til at steppe op.

Det er der brug for.

I HB Køge Pigefodbold arbejder man på, at man i løbet af en årrække kan spille et seniorhold op igennem rækkerne, og i forhold til dette projekt er det nuværende tiltag med at anvende seniorspillere som kompetence- og akademitrænere, skoleprojekter, streaming af kampe og et systematisk sponsorarbejde helt afgørende.

Vi vil gerne skabe en solid, lokal forankring omkring pige- og kvindefodbolden i vores område, og vores nuværende seniorspilere er en vigtig del af dette projekt – og derfor er det også vigtigt for os at arbejde med at optimere deres vilkår, slutter Søren Østergaard.