DBU-top vil smide kvindefodbolden ud af bestyrelsen

0
1249

Formandsskabet i DBU lægger op til, at Kvindedivisionsforeningen ikke længere skal have en repræsentant i DBUs bestyrelse. Det sker på trods af oplæg fra kommission, der vil skære DBU-bestyrelsen ned men sikre en plads til kvindefodbolden. Forslaget fra formandsskabet vækker undre og vrede hos Kvindedivisionsforeningen, som nu har fremsat et alternativt forslag

Mens dønningerne fra konflikten mellem DBU og kvindelandsholdet endnu ikke har lagt sig, risikerer kvindefodbolden nu at miste sin indflydelse i topledelsen af DBU. Bestyrelsens formandskab lægger nemlig op til at fratage Kvindedivisionsforeningen/KDF dens nuværende ene plads i en ny bestyrelse for DBU med 9 medlemmer. Det skriver KDF i en pressemeddelelse.

”Det er højest overraskende og uforståeligt, at formand Jesper Møller & Co. nu foreslår, at Kvindedivisionsforeningen (KDF) ikke længere skal være repræsenteret i DBUs politiske topledelse. Det står i skærende kontrast til den fremgang, som kvindefodbolden oplever i Danmark og internationalt, og forslaget strider også mod de klare anbefalinger, som DBUs egen politiske kommission og Kvindekommissionen har fremlagt. Derfor har KDF nu fremsat et alternativt forslag til sammensætning af DBUs bestyrelse fremover,” siger KDFs medlem af den siddende DBU-bestyrelse, Mette Bach Kjær, der tilmed er ene kvinde blandt de nuværende 16 bestyrelsesmedlemmer.

I starten af 2016 nedsatte DBU en politisk kommission med 11 medlemmer med det formål at komme med forslag til en modernisering af DBUs politiske organisation og ledelse. Foreningen af Lokalunioner og divisionsforeningerne fik plads i kommissionen, men omkring halvdelen af medlemmerne var eksterne eksperter i ledelse, jura og good governance og havde også erfaringer fra andre idrætsorganisationer.

Efter et grundigt analysearbejde og seks møder fremlagde kommissionen i foråret en række anbefalinger til en fremtidig, dynamisk og stærkere struktur i DBU, herunder en mindre bestyrelse, der fremover skal beskæftige sig med politiske, økonomiske og strategiske spørgsmål, mens driften overlades til Breddeudvalget og Professionelt udvalg. Kommissionen peger på 7 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf det ene medlem skal udpeges af Kvindedivisionsforeningen, der repræsenterer de 23 klubber i Kvinde DM.
På et bestyrelsesmøde i DBU 18. juni var der fuld konsensus om en fremtidig bestyrelsesmodel – dog med 9 medlemmer – der sikrer FLU, Herredivisionsforeningen og Kvindedivisionsforeningen direkte repræsentation og samtidig bevarer FLUs flertal. I juli kom Kvindekommissionen med sine 4 første anbefalinger – herunder en stærkere position til kvindefodbolden i DBU og flere kvinder i ledelsen.

På den baggrund har det vakt stor undren hos KDF, at formandsskabet i september kom på banen med et forslag, hvor kvindefodbolden ikke længere skal være repræsenteret i DBUs magfulde organ. KDF har derfor fremsat et alternativt forslag til fremtidig sammensætning af DBUs bestyrelse, der ta’r udgangspunkt i den politiske kommissions anbefalinger: 7 medlemmer – hvoraf Repræsentantskabet vælger formanden, FLU udpeger 3, DF 2 og KDF 1 medlem.

”Når både den politiske kommission og Kvindekommissionen kommer med konkrete anbefalinger om styrkelse af kvindefodbolden i DBU, bør bestyrelsen da ta’ deres råd seriøst. Hvorfor nedsætter man ellers kommissioner med kompetente og erfarne eksterne medlemmer,” spørger Mette Bach Kjær.

Den ny sammensætning af DBUs bestyrelse skal endelig besluttes på DBUs Repræsentantskabsmøde 3. marts 2018, men allerede på tirsdag den 31. oktober i Brøndby og torsdag den 2. november i Tilst, er de 146 medlemmer af Repræsentantskabet indkaldt til høringsmøder om forslagene.