Kvindedivisionsforeningen: Derfor går vi ind for U17 og U19

3
865
Vejen vil blive bredere mod topfodbolden, hvis U18 erstattes af to nye årgange, mener KDF.
Vejen vil blive bredere mod topfodbolden, hvis U18 erstattes af to nye årgange, mener KDF.
Vejen vil blive bredere mod topfodbolden, hvis U18 erstattes af to nye årgange, mener KDF.

Kvindedivisionsforeningen har udsendt denne pressemeddelelse i den aktuelle debat om nye årgange:

Kvindedivisionsforeningen vil med denne udtalelse gerne rette et par misforståelser, der har været i medierne og samtidig ytre vores bidrag til debatten.

Forslaget til ændring af aldersinddelingen for de ældste pigerækker er udsprunget og kommer fra DBU faggruppen: Ungdomsgruppen.

Ungdomsgruppens opgave er blandt andet at koordinere arbejdet med ungdomsfodbolden på tværs af lokalunionerne og lave forslag der er til gavn for fodbolden generelt. Gruppen består af personer med indsigt i unges sociale , fysiske og psykologiske udvikling.

Forslaget er opstået af 2 grunde: For det første for at skabe en ensartethed i rækkeinddelingen for fodbold for piger i hele Danmark og for det andet som et fastholdelsesprojekt, da man mener at alt for mange piger stopper med at spille fodbold i aldersgrupperne mellem ungdom og senior.

Da kvindedivisionsforeningen (KDF) i oktober 2013 bliver opmærksomme på dette arbejde i ungdomsgruppen, deltager vi i møder med gruppen for at høre om bevæggrundene for forslaget.

KDF tager derefter initiativ til et brev til alle eliteklubberne under U18 DM og 3F, hvor vi spørger til deres holdning til projektet. Vi modtager svar fra omkring 12 klubber.

Svarerne fra klubberne var meget forskellige og afspejler for det meste de forudsætninger de enkelte klubber arbejder under. Klubberne kiggede meget indad i deres egen klub og måske ikke så meget fremad.

Nogle ville forblive på den nuværende opdeling i U18 og U15, nogle ville have U18/U16 og nogle ville skifte til den nye U19/U17. Og så var der en masse forudsætninger i svarerne. Så alt i alt ikke noget entydigt svar fra eliteklubberne til dette spørgsmål.

På KDFs møde i november 2013 gennemgik vi svarerne og besluttede at tage de langsigtede briller på og besluttede at støtte følgende:

2-årig inddeling af de enkelte rækker:

Medlemstilgangen i de yngre rækker er steget rigtig meget gennem de senere år og det gør at vi ikke behøver, at have så mange årgange at tage fra de næste mange år.

De fleste eliteklubber med hold i U18 DM har spillertrupper på ca. 20 spillere og med en teoretisk fordeling af disse på 3 årgange vil det kun give mulighed for 6-7 piger fra hver årgang at deltage på højeste niveau. Med en 2-årig inddeling vil det teoretisk give 10 piger fra hver årgang mulighed for at spille og træne på højeste niveau. Det vil sige, at vi med en 2-årig inddeling gør vejen lidt bredere mod toppen af kvindefodbolden. Og det ønsker KDF at gøre, da der simpelthen kommer for få spillere igennem til 3F ligaen pr. årgang.

U18/U16 eller U19/U17 ??

Her var vi enige om, at vi blev nødt til at følge breddefodbolden, hvis de valgte U19/U17 og ensrette turneringstilbuddet, selvom der også var gode argumenter for U16/U18.

Desuden undersøgte vi også, hvordan man gjorde det i landene omkring os og her har alle U19/U17 fodbold for piger.

Vi forespurgte hos U-landstrænerne og her var tilbagemeldingen også at man ønskede U19/U17 for at  lægge det op af den internationale opdeling i forhold til landsholdene.

Hvordan gør vi det så??

DBU’s Kvindeelite udvalg har allerede meldt ud til licensklubberne, at i tilfælde af omlægning af rækkerne skal licensklubberne forvente at spille i en U17 DM række fra sommeren af. U17 DM rækken vil så bestå af årgang 98 og 99.

Det vil give den udfordring, at vi står med to årgange, 96 og 97, som risikerer at havne i ”Ingenmandsland”, hvis ikke vi tilbyder dem at spille fodbold i en eliterække.

Ingen skal være i tvivl om at KDF’s og Eliteklubberne ønske er at der oprettes 2 landsdækkende DM rækker med U19 og U17, ligesom hos Herreeliteungdom.

Ønsket fra start er at den nye U19 række er en attraktiv eliterække, hvortil holdene udpeges – måske i første omgang opdelt i en øst/vest række, lidt ligesom den gamle Danmarksserie for kvinder.

KDF vil også arbejde for, at man må bruge 3+1 seniorspiller på U19 holdet i kampene. 3+1 betyder at man må bruge 3 markspillere og 1 målvogter der er ældre end 19 ½ år. Bruger man ikke målvogteren må man altså kun have 3 med. Den ordning bruger man i Sverige og ifølge klubberne derovre fungerer det rigtig godt og giver et bånd mellem U19 og kvindesenior.

Hastigheden i arbejdet omkring omlægningen af rækkerne vil selvfølgelig afhænge af, hvor hurtigt lokalunionerne vil indføre dette. KDF’s grundlæggende holdning er, at det skal laves ordentligt frem for hurtigt og at det ikke nødvendigvis SKAL indføres fra sommeren af.

Men som også skrevet tidligere vil vi heller ikke have en bredde, der kører på en måde og en elite der kører på en anden måde. Det hænger heller ikke sammen.

Møder omkring dette vil gå i gang lige så snart Ungdomsgruppen er klar. KDF er i hvert fald klar til at tage arbejdstøjet på i denne sag.

Kvindedivisionsforeningen

3 COMMENTS

 1. Hej,

  Fint indlæg og altid rart at høre vendinger som” klar til at tage arbejdstøjet på ” – det billiger jeg meget.

  Jeg kan kun påpege, som jeg på denne side skrev tilbage i November 2013(se nedenfor )- det handler om rettidig omhu.
  Hvis det er U15-U17-U19 man har analyseret sig frem til i form af undersøgelser fra udlandet, som er den rigtige, så se at få det sat i søen og meldt ud. Lige nu er der jo ingen som kan føle sig sikker på om det bliver ovenstående eller om det bliver U15&U18 eller U16&U18 og der er godt nok stor forskel på disse for klubberne rundt omkring. Man kan også læse, at mange klubber ytrer sig ud fra hvordan det ser ud “lige nu” i deres klub og dette er jo ej heller langtidsholdbart. For hver måned der går, bliver det sværere og sværere for hver enkelt klub at tilrette sig. Og dette er uafhængigt om man er bredde, sub-elite eller eliteklub. Vi har hele tiden haft arbejdshandskerne på, men det kan være vi bliver nødt til at smide dem i ringhjørnet snart, hvis ikke vi snart får besked om hvor vi står! For måske er der så ikke nogen hold at træne!!!!!

  Sportsudvalget Allerød Fodbold Klub

  November indlæg!Det skal understreges at omfanget af personer i de respektive klubber som skal involveres er stor og derfor skal det foregå med rettidig omhu, for hvordan man end vender og drejer det kommer der i sidste ende til DBU ingen fremtidige landsholdsspillere med perspektiv i, hvis præmissen og forudsætningerne hjemme i klubberne ikke er i orden – så lad os i fællesskab få arbejdshandskerne på og få gang i det positive og fremadrettet arbejde for dansk kvindefodbold, som gerne skal være visionært og som munder ud i en langtidsholdbar model.