Koldby Hørdum IF satser på piger

0
1021
Foto fra den fælles opstart for børne- og ungdomsspillerne i KHIF.
Foto fra den fælles opstart for børne- og ungdomsspillerne i KHIF.
Foto fra den fælles opstart for børne- og ungdomsspillerne i KHIF.

Koldby Hørdum IF har sendt denne pressemeddelelse til FODBOLD FOR PIGER:

Pigefodbolden har haft trange kår i Koldby Hørdum Og det vil KHIF nu gøre noget ved. I et lille landsbysamfund, har klubben været tvunget til at lave samtræning og lade de få piger, som var i klubben spille kampe sammen med drengene. De piger, som allerede er i klubben er meget talentfulde. Men der er brug for flere spillere.

I erkendelse af, at de 2 landsbyer ikke har så mange piger i de enkelte årgange, har klubben nu valgt at sætte fokus på pigefodbolden. Det skal blandt andet ses i lyset af, at klubben også har indgået et samarbejde med Nors, Nordthy og Thisted FC omkring pigefodbolden fra U13. Så der vil være brug for piger fremad rettet. Men et klubsamarbejde alene bære ikke pigefodbolden. Og KHIF har valgt at satse på de yngre årgange. Fremadrettet vil KHIF forsøge, at blive en magnet for lokalområdets yngre pigespillere. Det skal blandt andet gøres ved at uddanne trænerne og gøre træningen mere attraktiv end den er i dag.

Gennem et konstruktivt møde med forældre til tidligere og nuværende spillere, blev der sat nogle små skibe i søen. Mødet mundede ud i, at klubben skal være særlig opmærksom på, at pigerne allerede fra en tidlig alder kan spille og træne fodbold på rene pigehold. Ikke alle piger har det samme fokuspunkt som drenge i fodboldtræningen og pigerne kan af samme grund opleve, at drengene kan være hårde i deres udbrud, når der spilles og trænes sammen på tværs af kønnene.

Fokus på det sociale

Et andet tiltag vil være, at pigerne nødvendigvis ikke spiller fodbold, når de kommer til træning. Der blev foreslået, at en fodboldtræning kunne være en tur i svømmehallen. Det skulle være legalt at være sammen omkring andre ting end lige fodbold. Pigerne skal også lokkes af sted til fodbold på grund af sociale tiltag. Så et andet tiltag som er på vej er, at der bliver udnævnt nogle socialministre (mødre), som ved, hvad pigerne går og tænker på og giver udtryk for i forbindelse med deres gang i fodboldklubben. Socialministrenes opgave bliver, at styrke fællesskabet med inputs til klubben om, hvilke aktiviteter, som med fordel kan laves med pigerne.

Klubben har allerede nu valgt at sadle om i forbindelse med træningen. Da klubben har ca. 85 fodboldspillere i alderen 6-12 år, har man valgt at lave samtræning hver mandag og torsdag fra 17.00-18.30. Alle piger og drenge træner sammen via stationstræning, hvor holdene på de enkelte stationer kan være rene drenge og pigehold. Børnene får den samme træning, men hver for sig. Det, at 100 børn træner sammen med mange trænere, giver en oplevelse af, at man er en del af en forening, hvor man er mange.  Alle får den samme træning, men ud fra det niveau man er på. Det sikrer, at alle spillerne oplever, at blive taget seriøst.

Pigeraketten lander i Koldby Hørdum

Klubben har allerede haft deres udendørs fælles opstart for børne- og ungdomsspillerne. Næste step bliver at lave ren opstartstræning for pigerne, for at markere, at klubben vil dem. Relativ kort tid efter fyres DBU Pigeraket af, hvor vi håber at få de sidste piger med. Pt. har KHIF et hul i U8,U9 og U10 årgangene. U12 er suppleret op med U11 spillere. Ved at ændre lidt på årgangenes sammensætning, har vi nu mulighed for at stille et U12 og U11 hold til kamp. Målet bliver at fastholde U10 pigerne i U11 rækkerne, så vi også efter sommerferien kan stille hold i U11 og U12.

De yngre spillere vil til en start blive hentet i SFO regi for at blive introduceret til fodbold. Alle børnene kommer forbi KHIFs træningsanlæg 4-5 gange i foråret, hvor klubbens B&U konsulent, årgangs træneren og en SFO pædagog vil lave træning for spillerne. De bliver godt hjulpet af et ny tiltag fra klubben, som omhandler ungtrænere, som skal støtte op i træningen med de 5 til 9 årige. Ungtrænerne vil fungere som rollemodeller og virke som kendte ansigter, når de kommer til træningen. Dette er et ekstra tilbud til de yngre årgange, som naturligvis også får deres egen træningstid på linje med de andre medlemmer i klubben.