Taastrup FC: Bredde og ambitioner går hånd i hånd

0
1475

Taastrup FC Piger er i fuld gang med at genskabe en stærk pigefodboldklub i Taastrup. I foråret blev Taastrup FC Piger etableret som en selvstændig afdeling, og siden er det gået stærkt. Vi har fået denne artikel fra klubben om arbejdet med at skabe både en bredde og en elite i klubben:

Taastrup FC Piger er i løbet af 2015 blevet etableret som en selvstændig afdeling i Taastrup FC, hvor alt omkring klubbens kvinde-pige fodbold er forankret. Klubformand Birgitte Hamborg Faarbæk udtaler omkring implementeringen af TFC Piger:

”Efter en indkøringsperiode i foråret er organisationen i Taastrup FC Piger nu helt på plads. Afdelingen fungerer efter hensigten som én samlet sektion, der tager rigtig godt vare på både de sportslige og økonomisk beslutninger omkring klubbens pigefodbold”.

Kvindesenior 1 holdet er flagskibet der skal føre TFC kvinde-pige fodbold tilbage på landkortet. En af de dedikerede målsætninger er således, at være tilbage i 1. division inden for et par år. Da det nuværende hold er en god blanding af unge spillere – som sidste sæson vandt U19 Elite Øst rækken ubesejret – og mere rutinerede kræfter er der basis for at tro at fundamentet er til stede for at opfylde dette mål.

TFC Piger har også en klar målsætning om, at have hold repræsenteret i alle DBU Sjællands bedste ungdomsrækker inden for en kort årrække. Dette kræver naturligvis, at der arbejdes fokuseret på fortsat udvikling og rekruttering – en opgave som ledelsen i TFC Piger tager alvorlig og allerede har igangsat. På U19 vil der i løbet af vinterpausen være specielt fokus på rekruttering så fødekæden til seniorafdelingen styrkes. I denne forbindelse inviteres alle interesserede piger (årgang 97-98-99) til åben træning i resten af oktober og november måned.

Taastrup oktober 2015 3At udvide og udvikle bredden er en anden meget vigtig hjørnesten for ledelsen i TFC Piger. Det første initiativ i denne retning blev allerede taget i foråret, da TFC Piger var vært ved et succesfuldt indendørs skolefodboldstævne for alle piger i Høje-Taastrup Kommunes 1.-7. skoleklasser. Endvidere er afdelingen i øjeblikket ved at opruste trænerstaben omkring et nyt U7 hold. Omkring skolestævnet udtaler TFC Pige ledelsen:

”Det er første gang et sådan arrangement blev gennemført i kommunen, men det bliver absolut ikke sidste gang. Vi er allerede gået i gang med planlægningen af næste års stævne, hvor der forhåbentlig kommer endnu flere hold og udfordrer dette års skolemestre”.

Taastrup oktober 2015 2Indendørsstævne for bredden 6.-8. november

Et andet årligt breddetiltag er klubbens traditionsrige indendørs breddestævne, som er for de spillere der er vant til sekundære placeringer. Stævner afholdes i weekenden 6.-8. november og her vil alle TFC Pigers U9-U13 breddehold naturligvis stille op. Der vil der være præmie eller medalje til alle spillere og – som noget nyt – scoringspræmier i samtlige rækker. En del pigehold har allerede meldt deres ankomst, men der er plads til endnu flere hold som kan tilmeldes indtil fristen d. 27. oktober via staevner.dk. Formanden udtaler om breddestævnet:

”Formålet med stævnet er, at give alle breddespillere en rigtig god fodboldoplevelse i hyggelige og trygge rammer. På trods af at det er blevet sværere at få deltagere og få økonomien til at hænge sammen fortsætter vi med at gennemføre stævnet, da tiltag for bredden er hele fundamentet for at vi kan drive TFC”.

TFC Piger glæder sig til at se rigtig mange pigespillere fra vores søsterklubber til breddestævnet eller på banerne i løbet af vinteren og i sæsonen 2016.