Flere piger på banen i Køge Kommune

0
918

Onsdag den 3. maj var Loungen på Castus Park i Herfølge godt  proppet med spillere, trænere, repræsentanter fra klubberne, kommunalpolitikere m.v., der alle var nysgerrige på at høre mere om et projekt hvor fodboldklubberne i Køge Kommune er gået sammen i en storstilet satsning på at få flere piger til at spille fodbold.

Et systematisk samarbejde med skoler og SFOer, foreningsintroducerende aktiviteter i frikvartererne, uddannelse af 40 nye ungdomstrænere, BootCamps, kommunale skoleturneringer, aktiviteter målrettet mod piger med anden etnisk baggrund m.v. skal være med til, at sikre at antallet af pigespillere fordobles i perioden 2017-2019 – hvilket i konkrete tal betyder, at klubberne skal ud og rekruttere min 250 nye spillere i alderen 5-16 år!

Leder af styregruppen Søren Østergaard siger om projektet:

”Det er ambitiøst, men reelt også et realistisk mål! Projektet baserer sig på erfaringer fra et par mindre pilotprojekter,  der viser at koblingen mellem foreningsintroducerende aktiviteter i frikvartererne, SFOén og klubben, og så ungtrænere, der er medvirker på alle tre arenaer, resulterer i at piger tilvælger fodbold i foreningsregi. Vores ambition med projektet er, at det kan være et af de ”fyrtårnsprojekter” der kan medvirke til, at man i andre kommuner også vælger den meget systematiske tilgang til rekruttering, som reelt nok er helt afgørende hvis man fremadrettet ønsker at opnå en tilstrækkelig kritisk masse i dansk pige- og kvindefodbold”.

Projektet er støttet af DBU og Køge Kommune, hvilket betyder at klubberne har mulighed for at tilknytte såvel en projektleder som en projektmedarbejder.

Projektet kan følges på FB-gruppen: ”Flere piger på banen i Køge Kommune”.

Foto: John Photography